JABLOTRON SERVICEAVTAL PRIVAT

Jablotron Servicavtal för privatpersoner

 • Artnr: 10-0839
 • Vikt, kg: 0
 • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Precis som all annan viktig utrustning behöver ert Jablotron larmsystem en ansvarsfull fortlöpande service och översyn för att ge Er full trygghet. Genom vårt serviceavtal uppsöker vi Er automatiskt 1 gång/år och utför en professionell årlig service och översyn med följande innehåll:

 • Uppkoppling av Service-PC mot centralenhet, kontroll av minnet och ev. felmeddelanden. Kontroll av centralenhetens batteri back-up, tid / datum- och säkerhetsparametrar.
 • Kontroll och uppdatering av larmmottagare/larmmottagningscentral.
 • Kontroll av centralenhetens förbindelse. Kontroll av GSM/LAN signal och saldopott på ev refill SIMkort.
 • Kontroll och erforderlig uppdatering av batterier i samtliga systemenheter.
 • Rengöring av samtliga systemenheter
 • Kontroll av detektorers optimala placering. Eventuell omplacering av stöldbegärliga föremål kan under året ha förändrats. Utvärdering av befintliga och eventuellt nya larmbevakade ytor analyseras.
 • Kontroll och uppdatering av larmetiketter och ev. skyltar på fönster och dörrar.
 • Utbyte/justering av användarkoder.
 • Fullfunktionsprov av anläggningen inklusive provlarm.
 • Upprättande av serviceprotokoll samt 1 års fri service till nästa årskontroll.
 • Utökad garantitid med fortlöpande serviceavtal.